Polityka Servicevilkår

Polityka Servicevilkår

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1.1. Denne online butiks privatlivspolitik er informativ, hvilket betyder, at den ikke er en kilde til forpligtelser for servicebrugere eller kunder i online butikken.

1.2. Administrator af personoplysninger indsamlet via Online Store er Klaudia Wcisło, der driver en virksomhed under navnet Klaudia Wcisło Moi Mili, optaget i Centralregisteret og oplysninger om den økonomiske aktivitet i Republikken Polens holdes af ministeren, der er kompetent til økonomi, og har: adresse på forretningssted og adresse til levering: ul. Gizów 3/41 01-249 Warszawa, NIP 9930439924, REGON 146627846, e-mail-adresse: moimili.info@gmail.com- i det følgende benævnt "administrator" og samtidig er Online Store-tjenesteudbyder og sælger.

1.3. Tjenestemodtagerens og kundens personoplysninger behandles i overensstemmelse med loven om beskyttelse af personoplysninger af 29. august 1997 (Journal of Laws 1997 nr. 133, post 883, som ændret) (i det følgende: loven om beskyttelse af personoplysninger) og loven om levering af tjenester ved hjælp af elektroniske midler af 18. juli 2002 (Journal of Laws 2002 nr. 144, post 1204, med ændringer).

1.4. Administratoren er særlig opmærksom på at beskytte de registreres interesser og sikrer især, at de data, han indsamler, behandles i overensstemmelse med loven; indsamlet til specificerede, legitime formål og ikke udsat for videre behandling uforenelig med disse formål; faktisk korrekt og passende i forhold til de formål, de behandles og opbevares til i en form, der muliggør identifikation af de personer, som de vedrører, ikke længere end nødvendigt for at nå formålet med behandlingen.

1.5. Alle ord, udtryk og akronymer, der vises på dette websted og begynder med et stort bogstav (f.eks. Sælger, online butik, elektronisk service), skal forstås i overensstemmelse med deres definition indeholdt i onlinebutikreglerne, der er tilgængelige på online butiks websted.

2. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE AF DATAINDSAMLING OG MODTAGERE AF DATA

2.1. Hver gang formålet, omfanget og modtagerne af data, der behandles af administratoren, skyldes handlinger, der er truffet af servicebrugeren eller kunden i online butikken. Hvis kunden for eksempel vælger personlig indsamling i stedet for kurer ved bestilling, behandles hans personlige data til indgåelse og implementering af salgsaftalen, men vil ikke længere blive gjort tilgængelige for den transportør, der udfører forsendelsen på anmodning fra administratoren.

2.2. Eventuelle formål med at indsamle personlige data fra tjenestemodtagerne eller kunderne af administratoren:
a) Indgåelse og implementering af salgsaftalen eller kontrakten om levering af elektroniske tjenester (f.eks. konto).
b) Direkte markedsføring af administratorens egne produkter eller tjenester.
c) Eventuelle modtagere af personlige data fra online butikskunder:
- I tilfælde af en kunde, der bruger Online Store med metoden til levering med post eller kurer, giver Administrator Kundens indsamlede personlige data til den valgte transportør eller formidler, der udfører forsendelsen på anmodning fra administratoren.
- I tilfælde af en kunde, der bruger Online Store med metoden for elektronisk betaling eller et betalingskort, giver Administrator Kundens personlige data indsamlet til den valgte enhed, der betjener ovennævnte betalinger i Online Store.

2.3. Administratoren kan behandle følgende personlige data fra tjenestemodtagere eller kunder, der bruger Online Store: navn og efternavn; e-mail-adresse; kontakt telefonnummer; leveringsadresse (gade, husnummer, lejlighedenummer, postnummer, by, land), bopæl / forretningsadresse / registreret adresse (hvis forskellig fra leveringsadressen). I tilfælde af servicemodtagere eller kunder, der ikke er forbrugere, kan administratoren desuden behandle firmanavnet og skatteidentifikationsnummer (NIP) for servicemodtageren eller kunden.

2.4. Levering af personoplysninger, der er nævnt i ovenstående punkt, kan være nødvendigt for indgåelse og implementering af salgsaftalen eller kontrakten for levering af elektroniske tjenester i Online Store. Hver gang angives omfanget af data, der kræves for at indgå en kontrakt, tidligere på Online Store-webstedet og i Online Store-reglerne.

3. COOKIES OG DRIFTSDATA

3.1. Cookies er små tekstoplysninger i form af tekstfiler, der sendes af serveren og gemmes på siden af ​​den person, der besøger webshopets webshop (f.eks. På harddisken på en computer, bærbar computer eller på smartphonens hukommelseskort - afhængigt af hvilken enhed den bruger besøger vores Online Store). Detaljerede oplysninger om cookies samt historien om deres oprettelse kan findes blandt andre her: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Administratoren kan behandle dataene i cookies, når besøgende bruger Online Store-webstedet til følgende formål:
a) identificere servicebrugere, som de er logget ind i Online Store og vise, at de er logget ind;
b) huske produkter, der er føjet til kurven for at afgive en ordre;
c) huske data fra udfyldte ordreformularer, undersøgelser eller login-data til Online Store;
d) tilpasning af indholdet af Online Store-webstedet til de individuelle præferencer for Servicemodtageren (f.eks. angående farver, skrifttype, sidelayout) og optimering af brugen af ​​Online Store-sider;
e) opbevaring af anonyme statistikker, der viser, hvordan man bruger webshopets webshop.
f) som standard accepterer de fleste webbrowsere, der findes på markedet, gemme cookies som standard. Alle har mulighed for at specificere betingelserne for at bruge cookies ved hjælp af deres egne webbrowserindstillinger. Dette betyder, at du for eksempel delvist kan begrænse (f.eks. Midlertidigt) eller helt deaktivere muligheden for at gemme cookies - i sidstnævnte tilfælde kan dette dog påvirke nogle af funktionaliteterne i Online Store (det kan for eksempel ikke være muligt at gå gennem ordrestien gennem ordreformularen pga. for ikke at huske produkter i kurven i de næste trin til at placere ordren).

3.3. Webbrowser-indstillingerne for cookies er vigtige ud fra et synspunkt om samtykke til brug af cookies i vores online butik - i overensstemmelse med loven kan et sådant samtykke også udtrykkes via webbrowser-indstillingerne. I mangel af et sådant samtykke, skal du ændre dine webbrowserindstillinger inden for cookies.

3.4 Detaljeret information om ændring af indstillingerne for cookies og deres selvfjernelse i de mest populære webbrowsere er tilgængelige i hjælpeafdelingen i webbrowseren.

3.5 Administratoren behandler også anonyme operationelle data relateret til brugen af ​​Online Store (IP-adresse, domæne) for at generere statistik, der er nyttige ved administration af Online Store. Disse data er samlede og anonyme, dvs. de indeholder ikke funktioner, der identificerer besøgende i Online Store. Disse data videregives ikke til tredjepart.

4. BEGRUNDNINGER TIL DATABEHANDLING

4.1. Det er frivilligt at udlevere personlige data fra servicemodtageren eller kunden, men manglende levering af de personlige data, der er angivet på webshopets websted og reglerne for onlinebutikken, der er nødvendige for indgåelse og implementering af salgsaftalen eller kontrakten til levering af elektroniske tjenester, resulterer i manglende evne til at indgå denne kontrakt.

4. 2. Grundlaget for behandling af personoplysninger fra Tjenestemodtageren eller Kunden er behovet for at udføre den kontrakt, som han er part i, eller gribe ind på hans anmodning inden dens indgåelse. I tilfælde af databehandling til direkte markedsføring af administratorens egne produkter eller tjenester er grundlaget for sådan behandling (1) det forudgående samtykke fra tjenestemodtageren eller kunden eller (2) opfyldelse af juridisk begrundede formål, som administratoren forfølger (i overensstemmelse med artikel 23, stk. 4), i loven om beskyttelse af personoplysninger direkte markedsføring af administratorens egne produkter eller tjenester betragtes som et legitimt formål).

5. KONTROLRET, TILGANG TIL INDHOLDET AF DINE DATA OG DERES
FORBEDRING

5.1. Tjenestemodtageren eller kunden har ret til at få adgang til deres personlige data og rette dem.

5.2. Hver person har ret til at kontrollere behandlingen af ​​data om dem indeholdt i administratorens datasæt, og især retten til: at anmode om at supplere, ajourføre, korrigere personoplysninger, midlertidigt eller permanent suspendere deres behandling eller fjerne dem, hvis de er ufuldstændige, forældede, falsk eller er blevet indsamlet i strid med loven eller er ikke længere nødvendigt for at nå det formål, som de blev indsamlet til.

5.3. Hvis Kunden eller Kunden giver samtykke til behandlingen af ​​data med henblik på direkte markedsføring af administratorens egne produkter eller tjenester, kan samtykket til enhver tid tilbagekaldes.

5.4. Hvis administratoren agter at behandle eller behandle tjenestemodtagerens eller kundens data med henblik på direkte markedsføring af administratorens egne produkter eller tjenester, er den registrerede også berettiget til (1) at indsende en skriftlig, motiveret anmodning om at ophøre med at behandle hans data på grund af hans specielle situation eller til (2) at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dens data.

5.5. For at udøve de ovenfor nævnte rettigheder kan du kontakte administratoren ved at sende en passende meddelelse skriftligt eller via e-mail til administratorens adresse angivet i begyndelsen af ​​denne privatlivspolitik.

6. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

6.1. Online Store kan indeholde links til andre websteder. Administrator opfordrer til, at efter at have skiftet til andre websteder, skal du læse den privatlivspolitik, der er angivet der. Denne fortrolighedspolitik gælder kun for denne Online Store.

6.2. Administratoren anvender tekniske og organisatoriske forholdsregler, der sikrer beskyttelsen af ​​behandlede personoplysninger, der er passende til de trusler og kategorier af beskyttede data, og beskytter især oplysningerne mod videregivelse til uautoriserede personer, fjernelse af en uautoriseret person, behandling i strid med gældende love og ændring, tab, skade eller ødelæggelse.

6.3. Administratoren sørger for følgende tekniske foranstaltninger for at forhindre erhvervelse og ændring af personoplysninger sendt elektronisk af uautoriserede personer:
a) Sikring af datasættet mod uautoriseret adgang.
b) Adgang til kontoen kun efter angivelse af det individuelle login og adgangskode.